Advies

Voor blended leren

Een stappenplan naar blended leren

 • Wilt u dat uw medewerkers zich kunnen ontwikkelen?
 • Volgen uw medewerkers trainingen, maar mist u de samenhang tussen de trainingen?
 • Heeft u het leren van uw medewerkers al aardig op de rit staan, maar u heeft bijvoorbeeld weinig zicht op wat uw medewerkers volgen?
 • Gebruikt u Moodle, maar u wilt meer uit het platform halen?
 • Wilt u overschakelen op Workplace van Moodle?
 • Wilt u stapsgewijs blended leren invoeren?

Neem dan contact op met ABL Advies. U bent daar op het juiste adres.

footprint, sand, lone

Onze aanpak

Schermafbeelding 2020-12-29 om 10.50.01

Omdat ieder bedrijf of organisatie uniek is, kiest ABL voor een aanpak op maat. Hiervoor maakt zij onder andere gebruik van een flexibel stappenplan, wat ontwikkeld is door Wilfred Rubens. ABL richt een omgeving in die bij u past.

Hieronder leest u wat ABL kan doen. ABL start daar waar u wilt; op organisatieniveau, programmaniveau of cursusniveau.

De inrichting van het platform Moodle of Moodle Workplace is uiteraard een belangrijk onderdeel van het proces. Dit doet ABL samen met Avetica, waarbij zij Moodle of Moodle Workplace bij u implementeren.

De werkwijze draait rondom scaffolding, oftewel een proces waarbij de steigers worden afgebroken terwijl het gebouw wordt opgebouwd. ABL leert u de benodigde kennis en vaardigheden en doen geleidelijk stapjes terug, met als doel dat u zelfstandig e-learning content kunt ontwerpen en ontwikkelen.

Naar: European Maturity Model for Blended Education - Institute Level
Naar: European Maturity Model for Blended Education - Program Level
Naar: European Maturity Model for Blended Education - Course Level

Stappenplan naar blended leren voor uw organisatie

4 stappen om uw organisatie voor te bereiden op blended learning:

 1. Samen met u brengt ABL de huidige situatie in beeld.
  • Wordt er in de organisatie gebruik gemaakt van blended leren en in hoeverre wordt dit ondersteund?
  • Is er een strategie ontwikkeld voor blended leren?
  • Maakt u al gebruik van een of meerdere platforms?
  • Hoe is de kwaliteit van de trainingen (online en offline)?
  • Hoe gaat het met de professionele ontwikkeling van uw medewerkers?
  • Hoe zit het met de governance voor blended leren?
  • Wordt er in de begroting rekening gehouden met blended leren?
  • Hoe zijn de faciliteiten voor blended leren?
 2. Samen met u stelt ABL de organisatiedoelen op voor blended leren.
 3. Welk model voor blended leren past het best bij uw organisatie?
 4. Hoe maken we blended leren succesvol? Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle implementatie? ABL maakt gebruik van het model van Wilfred Rubens.

Stappenplan naar een blended programma

5 stappen naar een blended programma:

 1. Samen met u brengt ABL de huidige situatie in beeld.
  • Hoe is het programma ontwerpproces?
   We kijken naar de samenhang van de programma’s en de afstemming met de tools.
  • Hoe flexibel is het programma?
  • Wat is de ervaring van de werknemers?
  • In hoeverre wordt er rekening gehouden met behoeften en achtergronden van de medewerkers?
 2. Samen met u stelt ABL doelstellingen en leeruitkomsten op voor blended leren.
 3. We maken keuzes voor didactiek en leertechnologie. Dit doen we aan de hand van de "Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek" van Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen MSc, Dr. Dominique Sluijsmans, Dr. Gino Camp, Prof. dr. Daniel Muijs en Prof. dr. Paul A. Kirschner.
 4. Welke ontwerpmethode past het best bij uw organisatie?
 5. Hoe gaan we het programma succesvol implementeren?

Stappenplan naar blended trainingen

5 stappen naar blended trainingen:

 1. Samen met u brengt ABL de huidige situatie in beeld.
  • Hoe is nu uw training-ontwerpproces in gericht?
   Hoe maakt u de keuzes voor offline/online leeractiviteiten en voor de tools?
  • Hoe flexibel zijn de trainingen voor de werknemers. Kunnen ze de trainingen aanpassen naar eigen behoeften en voorkeuren?
  • In welke mate is er interactie mogelijk tussen de werknemers?
  • Hoeveel aandacht is er voor de leerervaringen van de werknemers (Denk hierbij aan studielast, plannen, evaluaties etc)? En in hoeverre is er in de trainingen aandacht voor de behoeften en achtergronden van de werknemers?
 2. Samen met u stelt ABL op cursusniveau doelstellingen en leeruitkomsten op.
 3. We maken keuzes voor didactiek en technologie op cursusniveau en ook hier gebruiken we “Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek” van Tim Surma en anderen.
 4. We maken afspraken over het gebruik van de ontwerpmethode, die we gekozen hebben en we gaan trainingen ontwerpen en maken.
 5. We maken afspraken over de implementatie en we gaan de eerste trainingen implementeren.

Moodle is wereldwijd het meest gebruikte leermanagementsysteem (lms). Dit open source lms wordt door meer dan honderd miljoen studenten medewerkers, docenten en leidinggevenden gebruikt voor het blended leren.

Waarom is Moodle zo populair?

 • Moodle is Flexibel, modulair en open source
  De letters van het woord Moodle staan voor Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Door de modulaire opbouw kunnen we Moodle op maat inrichten zodat deze goed aansluit bij de visie, eisen en wensen van uw organisatie. Voor het gebruik van open source software betaalt u geen licentiekosten wat u een direct kostenvoordeel oplevert.
 • Krachtige leermodules

Voor de medewerkers betekent dit:

  • Dat zij met Moodle kunnen voortbouwen op eerder verkregen kennis en vaardigheden.
  • Dat zij met Moodle uitgebreide mogelijkheden hebben om kennis en vaardigheden met anderen te delen.
  • Dat zij met Moodle de mogelijkheid hebben om de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Voor de docenten betekent dit:

  • Dat zij veel verschillende oefentypes kunnen gebruiken.
  • Dat zij meerdere mogelijkheden hebben om de medewerkers te begeleiden, om feedback te geven en te evalueren.
  • Dat zij de voortgang van hun medewerkers kunnen bijhouden.

Voor de beheerders betekent dit:

  • Dat zij de juiste rollen en rechten kunnen toekennen.
  • Dat zij op een overzichtelijke manier de cursussen kunnen organiseren en plugins kunnen installeren.
  • Dat zij allerlei rapportages kunnen maken over het Moodle gebruik.
 • Veilige en sterke community
  Moodle
  hanteert een helder releasebeleid met twee nieuwe versies per jaar en zes updates per jaar. Ook was Moodle als een van de eersten leermanagementsystemen volledig AVG/GDPR-proof. De sterke community helpt Moodle HQ met het melden en doorvoeren van verbeteringen en bugfixes. Daarnaast zijn er vele fora waar gebruikers elkaar helpen. Moodle heeft veel functionaliteit en er zijn veel plugins (>1600) die nog aanvullende functionaliteit bieden.

Moodle Workplace is de grotere broer van Moodle. Het is gebouwd op Moodle, maar met een krachtige toplaag voor het leren in organisaties. Het is ideaal voor bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsorganisaties. Het bevat specifieke modules om te voldoen aan complexere behoeften op de werkplek en kan naadloos worden geïntegreerd met bijvoorbeeld HR-systemen in uw organisatie.

Waarom kiezen bedrijven voor Moodle Workplace?

 1. Beheer centraal en flexibel toegankelijk
  Multi tenancy maakt het mogelijk om elke klant of elke reseller een afgescheiden gedeelte van Moodle Workplace te geven. De leerprogramma’s en de certificeringstrajecten worden centraal ingericht en verdeeld over de verschillende tenants. Elke tenant-beheerder kan zelf cursussen en programma’s toevoegen, zelf gebruikersbeheer uitvoeren en rapportages opstellen zonder dat hij de (persoons)gegevens van de andere tenants ziet. Geef elke tenant een eigen look-and-feel met een eigen inlogpagina, kleurgebruik en logo.
 2. Creëer leerpaden en compliance programma’s met (her)certificering
  Uw medewerkers kunnen bijblijven door het creëren van leerpaden en compliance programma’s op basis van de bestaande cursussen. U kunt (her)certificeringen instellen en certificaten uitdelen op basis van voltooide programma’s.
 3. Automatiseren van workflows van veel voorkomende handelingen
  Met dynamische regels vermijdt u handmatige acties en kunt u de workflow van veel voorkomende handelingen automatiseren. U kunt dynamische regels definiëren op basis van locatie, afdeling, positie, functie en behaalde certificeringen.
  Bijvoorbeeld: elke medewerker met functie XYZ die voor het eerst inlogt wordt direct ingeschreven voor het inwerkprogramma.
 4. Bouw en beheer uw eigen rapportages
  Klik eenvoudig uw eigen rapporten samen met de informatie uit de voortgang van cursussen, programma’s en (her)certificeringen. Verstuur deze rapportages periodiek naar de managers en vergroot het inzicht in de organisatie in het leergedrag van de medewerkers.