question mark, street sweeper, street cleaning

Een Leven Lang Ontwikkelen niet voor Laag en middelbaar opgeleide werknemers – 2

Vindt u dat er een verschil mag zijn tussen een Leven lang Ontwikkelen van laag- en middelbaar opgeleide werknemers en hun hoogopgeleide collega’s? Ik vind van niet en vind dat zij zich ook een leven lang moeten kunnen blijven ontwikkelen. De realiteit is echter dat er een groot verschil is. Uit onderzoek van de Rijksoverheid in 2019, uitgevoerd door Kantar, is gebleken dat 85 % van de lager en gemiddeld opgeleide werknemers niet deelneemt aan een Leven Lang Ontwikkelen. 50% van de hoogopgeleiden doet dat wel. Nu 2 jaar later zullen de cijfers met het oog op de huidige pandemie zeker niet verbeterd zijn.

Pijnlijk is, dat blijkt dat werknemers wel willen, maar dat er veel barrières zijn. Vorige week heb ik uitgebreid aandacht besteed waarom laag- en middelbaar opgeleide werknemers zich afzijdig houden. Deze week wil ik graag met u delen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek van Kantar als het gaat over hoe werkgevers kijken naar een Leven Lang Ontwikkelen van de lager- en middelbaar opgeleide werknemers. Werkgevers willen vaak wel, maar ook voor hen zijn er barrières. Als we weten dat werkgevers en werknemers allebei willen, dan is er werk aan de winkel.

Een Leven Lang Ontwikkelen voor de lager en middelbaar opgeleide werknemers vanuit het perspectief van de werkgever

Er spelen bewuste en onbewuste factoren waarom werkgevers niet of weinig bezig zijn met het ontwikkelen van hun medewerkers. De kleine bedrijven, zonder HR-afdeling, hebben geen tijd en missen organisatorische capaciteit. Daarnaast ontbreekt bij veel ‘kleine’ ondernemers de kennis en speelt angst een rol waarom zij niet aan scholing beginnen.
Maar, zegt het onderzoek van Kantar, er zijn meer barrières zoals financiën, omdat het geld er niet is, of omdat de werkgever vraagtekens heeft bij de investering. Ook kan het te maken hebben met de bedrijfscultuur (het management stimuleert het niet), gewoontegedrag (waarom zouden we als het nu toch goed gaat) en inertia (men verwacht weerstand van de werknemers).
Herkent u zich hierin? Ter illustratie heb ik een aantal voorbeelden uit het onderzoek verder uitgewerkt.

Er is een groot verschil tussen bedrijven mét en zonder een HR-afdeling

Kleinere bedrijven, zonder HR-afdeling hebben over het algemeen geen opleidingsbeleid. Het beleid is vaak dat het opleiden aangestipt wordt tijdens functioneringsgesprekken. Het is niet vanzelfsprekend dat in grotere bedrijven met een HR-afdeling, lager geschoold personeel met ondersteunende werkzaamheden mee mogen doen met een Leven Lang Ontwikkelen. Zoals enkele werkgevers zeiden, moeten hoger opgeleide werknemers nu eenmaal het geld verdienen voor de organisatie.

De leercultuur verschilt per bedrijf

De leercultuur in bedrijven wisselt sterk. Soms heeft het te maken met de branche, zoals de onderwijsbranche, waar 91 % van de werkgevers opleiding en training prioriteit geeft, terwijl in bijvoorbeeld de bouw deze veel lager ligt (55%); andere werkgevers geven aan dat niet iedereen de capaciteit heeft bezig te zijn met ontwikkeling.
De vorm van leren verschilt per bedrijf. De meeste werkgevers geven aan dat hun lager geschoold personeel meer behoefte heeft aan learning on the job of ze organiseren avonden waarin vaardigheden worden overgedragen.

Veel werkgevers zijn niet echt bezig met het omscholen van medewerkers

Werkgevers geven aan dat ze het lastig vinden om medewerkers te stimuleren andere vaardigheden op te doen, zodat ze ook ingezet kunnen worden voor andere functies. Ze vinden dat dit uit de medewerkers zelf moet komen. Ze zien het meer zitten dat ze on the job van rolmodellen leren of hierin gaan samenwerken met andere bedrijven uit de sector, waar medewerkers een dagje mee kunnen lopen.
Daarnaast zien werkgevers het niet zitten om te investeren in de omscholing van de werknemers, zodat ze inzetbaar worden voor andere functies.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven ‘iets’ willen doen met een Leven Lang Ontwikkelen. Maar wat is dat ‘iets’? En hoe kun je het maatwerk bewerkstelligen naast alle dagelijkse werkzaamheden?

Werkgevers pleiten voor meer bewustwording. “We moeten meer gewezen worden op de voordelen van beleid rondom de ontwikkeling van onze mensen.” Ook vinden zij dat de overheid een bijdrage zou moeten leveren door middel van subsidies .

Er is werk aan de winkel. Als het gaat om een Leven Lang Ontwikkelen van lager en middelbaar opgeleide werknemers zijn werkgevers aan zet. Werknemers pleiten voor een bewustwordingscampagne. “We moeten ons bewust worden dat als wij niets doen, de kans reëel is dat we op een zekere dag onze baan kwijtraken.”

U kunt als werkgever laten zien wat u kunt en wilt doen rondom een Leven Lang Ontwikkelen. Voor bedrijven zonder HR-afdeling kan dat lastig zijn. Ook met kleine veranderingen kun je al verschil maken om van daaruit verder te bouwen. Ik adviseer u zelfs klein te beginnen. Wat, hoe, met wie u dit kunt doen en met welk middelen, daar kom ik in een volgend blog op terug.

Ik wil u graag helpen. Leest u alvast wat ik voor u kan betekenen onder de tab advies.